BAKAN'IN DAVET MEKTUBU

BAKAN'IN DAVET MEKTUBU 

 

Sayın İlgili,

İçinde bulunduğumuz dönemde yaşanmakta olan bölgesel ve küresel gelişmeler, özellikle enerji ithalatı yapan ekonomiler için enerji arz güvenliğini sağlama kaygıları, bir kez daha enerji verimliliğini, stratejik ve kritik öneme sahip bir enerji kaynağı olarak yüksek öncelikli bir konu haline getirmiştir. 

Bu kapsamda, geniş bir yelpazedeki enerji ve iletişim sektörü şirketlerini, yurtiçinden ve yurtdışından üniversite, enstitü, devlet, özel ve sivil toplum kuruluşlarından başkan, CEO ve uzman kişileri, düzenleyici kurumları, danışmanları ve tüketici gruplarını, 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenleyeceğimiz Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda bir araya getiriyoruz. Etkinlikte; ülkemizde ve dünyada enerji verimliliği alanında yürütülen çalışmaların, gelişmelerin ve gelecek öngörülerinin paylaşılacağı forumlar düzenlenerek kaynaktan nihai tüketime kadar enerjinin her aşamada verimli ve etkin kullanılmasına imkan tanıyan yeni ve yenilikçi ürünler ile teknolojiler sergilenecektir. 

Bakanlığımız himayesinde gerçekleştirilecek “Bir Kaynak Olarak Enerji Verimliliği-Enerjideki Gizli Hazine” ana temalı 10. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına azami katkı ve katılımlarınızı temenni ederim.   

Fatih DÖNMEZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı