KONUŞMACILAR

Merih Aydınalp KÖKSAL

Biyografi   Biyografiyi Görmek İçin Tıklayınız
Sunum  Düşük Karbon Ekonomisine Geçişte Enerji
Verimliliğinin Rolü

 

Merih Aydınalp KÖKSAL